VLASNIŠTVO

Vlasništvo je čisto. Osim služnosti prolaza ne postoje nikakvi, kako knjižni, tako niti vanknjižni tereti. Teret služnosti prolaza vozila i osoba upisan je kako bi se svim parcelama omogućio kolni i pješački prilaz. Kao što je zakonom propisano, upisani teret služnosti uvijek prelazi sa jednog vlasnik na drugog, tj. prati nekretninu.

U svako doba moguće je vlasništvo provjeriti u zemljišnim knjigama.