PROSTORNI PLANOVI KOJI OBUHVAĆAJU NEKRETNINU I ODREĐUJU NAMJENU ZEMLJIŠTA

Zemljište se nalazi unutar PPUO (Prostornog plana uređenja općine Motovun) i PPIŽ (Prostornog plana uređenja Istarske Županije), sukladno Zakonu o prostornom uređenju (ZPU).

Sukladno prostornom planu korištenja i namjene prostora koji se odnosi na prostore za
razvoj i uređenja
, predmetno građevno zemljište, nalazi se u NEIZGRAĐENOM
GRAĐEVNOM PODRUČJU NASELJA.

U prostornom planu Infrastrukturni sustavi i mreže u Planu prometa, cesta koja vodi do Stancije Flego i do građevnog područja svrstana je pod NERAZVRSTANE CESTE.

Svi planovi mogu se pogledati na stranicama Općine Motovun na stranici: https://motovun.hr/prostorni-podaci/

Isto tako, na istim stranicama mogu se pročitati i tekstualne odredbe prostornog plana koje se odnose na neizgrađeno građevno područje naselja, a kojima se uređuju “svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora te uvjeti za uređenje, unaprjeđenje i zaštitu prostora općine kao i uvjeti za uređivanje prostora Općine, svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, obnovu i saniranje građevnog i ostalog zemljišta, zaštitu okoliša te zaštitu zaštićenih i ostalih vrijednih kulturnih dobara i osobito vrijednih dijelova prirode na području Općine”.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.