MOGUĆNOSTI I UVJETI GRADNJE

III. Izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine (PPUO) Motovun – Montona, na snazi od 02. Studenog 2021. g., određuju uvjete i namjenu gradnje dozvoljene na građevnom području.

Građevna parcela na Stanciji nalazi se u NEIZGRAĐENOM GRAĐEVNOM PODRUČJU NASELJA.

Pogledajte ispod grafički prikaz prostornog plana 1. A Korištenje i namjena prostora – Prostori za razvoj i uređenje na kojem možete pogledati građevnu parcelu.

Kliknite na sličice ispod za uvećanje istih.


Ispod možete pročitati odredbe prostornog plana za neizgrađeno građevno područje naselja koje se nalaze stranicama od 8.do 26. te u člancima od 5. do 25.

Nadalje, Flegova Stancija nalazi se u obuhvatu za Turističko razvojno područje (TRP), što je vidljivo iz teksta na str. 8.

Cijeli tekst Prostornog Plana Uređenja Općine Motovun – Montona može skinuti ispod klikom na dugme “Download“!

Izvadak teksta na Engleskom jeziku, a koji se odnosi na odredbe Prostornog Plana Uređenja Općine Motovun koji obuhvaća područje Stancije Flego, možete pročitati ili skinuti ispod: